Belohair® 5% kožní roztok:

NA OBNOVU VLASŮ MUŽŮ I ŽEN

 • S obsahem účinné látky minoxidil
 • Stimulace růstové fáze vlasů
 • Prokazatelná účinnost
 • Určeno pro dlouhodobou terapii

Účinnou látkou přípravků belohair® 2 % kožní roztok a belohair® 5 % kožní roztok je minoxidil. Belohair® 2 % kožní roztok a belohair® 5 % kožní roztok jsou indikovány k léčbě androgenně podmíněné alopecie.

Počátek a stupeň náhrady vlasů může být mezi uživateli variabilní. Údaje o léčbě ale ukazují, že na léčbu s větší pravděpodobností zareagují pacienti mladší a pacienti s kratší dobou a s menší plochou plešatosti na vrcholku hlavy.

Přípravek belohair® 2 % kožní roztok je určen pro muže i ženy, přípravek belohair® 5 % kožní roztok pouze pro muže.

POUŽITÍ: dávka 1 ml (odpovídá 10 stlačením) musí být aplikována na postiženou plochu pokožky, od středu postižené části 2x denně, ráno a večer. Celková denní dávka nesmí být vyšší než 2 ml. Pokud se přípravek nanáší prsty, ruce musejí být po aplikaci umyty. Aplikace přípravku 2x denně musí pokračovat i po objevení nových vlasů, pro povzbuzení jejich růstu. Zkušenosti ukazují, že růst nových vlasů se může 3 - 4 měsíce po ukončení aplikace minoxidilu zastavit a vypadávání vlasů se může obnovit. Proto je doporučeno s léčbou pokračovat. V rozsáhlých klinických studiích byl ověřen terapeutický účinek lokálně aplikovaného roztoku minoxidilu po dobu 2 let.

OBSAH: 1 ml roztoku obsahuje minoxidilum 50 mg a pomocné látky (ethanol 96 % (v/v), propylenglykol a čištěnou vodu).

Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci, popřípadě pečlivě dodržujte pokyny lékaře či lékárníka.

Vypadávíní vlasů ↓

Alopecie, neboli částečná či úplná ztráta vlasů, se vyskytuje mnohem častěji u mužů než u žen. Pokud vypadává již několik týdnů více než 100 vlasů denně, hovoříme o chorobném vypadávání vlasů. Postižený by měl navštívit kožního lékaře, který vlasy prohlédne a stanoví, zda je vypadávání chorobného původu nebo zda se jedná o dědičně podmíněnou alopecii.

PŘÍČINY/RIZIKOVÉ FAKTORY

Existuje sedm příčin, proč vlasy mohou vypadávat:

 • geny - dědičné vlohy určují, jak citlivě pokožka reaguje na mužský pohlavní hormon testosteron; pokud je člověk hodně citlivý, vzniká alopecie mužského typu,
 • léky - některá antidepresiva, cytostatika, a dokonce i nadměrné dávky vitamínu A mají často za následek vypadávání vlasů,
 • nemoci - při chřipce, poruchách štítné žlázy, oslabení imunitního systému, zánětu jater a některých mykózách, může patřit padání vlasů k příznakům dané choroby,
 • jedovaté látky v životním prostředí - vysoká koncentrace rtuti, sloučenin olova a zlata, arsenu, etyluretanu a thalia poškozuje vlasové váčky,
 • diety - jednostranná strava vede často k nedostatku důležitých minerálních látek a vitamínů, které jsou naléhavě nutné pro růst vlasů,
 • stres - v obdobích většího napětí může docházet k uvolňování většího množství tzv. „stresových hormonů“, které růst vlasů brzdí,
 • mytí - mechanická a chemická zátěž způsobená častým mytím vlasy poškozuje. Za určitých okolností může vzniknout alergie na některé kosmetické výrobky.

Mechanismus stimulace růstu vlasů není plně znám, ale minoxidil může zvrátit proces ztráty vlasů při androgenně podmíněné alopecii (hormonálně podmíněné vypadávání vlasů) následujícími mechanismy:

 • zvětšením průměru vlasu,
 • stimulací fáze aktivního růstu vlasů,
 • prodloužením fáze aktivního růstu vlasů,
 • stimulací fáze tvorby nového vlasu ihned po vypadnutí původního vlasu.

Minoxidil podporuje mikrocirkulaci ve vlasové pokožce. Cévní endotelový růstový faktor (VEGF) je minoxidilem stimulován, přičemž VEGF je pravděpodobně zodpovědný za zvýšení prostupnosti kapilár, o čemž svědčí vyšší metabolická aktivita pozorovaná během fáze aktivního růstu vlasů.

Účinnou látkou přípravků belohair® 2 % kožní roztok a belohair® 5 % kožní roztok je minoxidil.

Příbalová informace »